Hoe werkt de pilot duurhuur?

Duurhuur

NHG heeft een aantal kaders opgesteld waarbinnen NHG borg kan staan voor een hypotheek voor duurhuurders op basis van een explain-situatie. De overige Voorwaarden en Normen van NHG blijven onverkort van toepassing.

De geldverstrekker blijft zelfstandig verantwoordelijk voor verantwoorde kredietverstrekking. Het voldoen aan alleen de kaders en richtlijnen van de pilot is onvoldoende onderbouwing om verantwoorde kredietverstrekking aan te tonen. De wettelijke regelgeving rondom de leennormen en explains moet gevolgd worden.

Als een hypotheek voldoet aan de kaders van NHG, wil dat niet automatisch zeggen dat deze hypotheek verantwoord is in de zin van de Wft.

De adviseur is verantwoordelijk voor een bij de klant passend advies en voor een onderbouwing waarom hij/zij vindt dat de explain van huur naar koop passend is bij de specifieke klantsituatie.
Posten die niet voldoen aan de kaders en richtlijnen van de pilot, maar waarvan de adviseur van mening is dat de kredietverstrekking aan de klant wel verantwoord is, kunnen worden voorgelegd aan de geldverstrekker. De geldverstrekker kan de post eventueel bespreken met NHG.

Voor alle kaders en rekenregels, klik hier.