Klanten zijn gehuwd/geregistreerd partnerschap aangegaan. Een klant had voor het huwelijk al een woning in eigendom. Is de bijgekomen partner nu automatisch eigenaar?

NHG

De bijkomende klant wordt alleen eigenaar van de woning als de woning in de gemeenschap van goederen valt.

Bij een huwelijk voor 2018 is geregeld dat er een gemeenschap van goederen is, als hiervan niet is afgeweken met huwelijkse voorwaarden. De bijkomende klant is bij een gemeenschap van goederen dan mede-eigenaar. De woning staat echter niet in het kadaster op naam van de bijkomende partner. De bijkomende partner is dan niet bestuursbevoegd. Zijn er wel huwelijkse voorwaarden opgesteld met bijvoorbeeld koude uitsluiting, dan is de bijgekomen partner geen eigenaar.

Vanaf 2018 is de wet aangepast en valt privévermogen bij het aangaan van het huwelijk niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen. Een woning die voor het huwelijk eigendom was van één klant, blijft dan ook eigendom van deze klant, tenzij de klanten bij huwelijkse voorwaarden hebben geregeld dat de woning wel in de gemeenschap van goederen valt. Klanten die willen aantonen dat de woning (op één naam in het kadaster) gemeenschappelijk is geworden, zullen dit bijvoorbeeld kunnen onderbouwen door overlegging van de huwelijkse voorwaarden. Uit deze huwelijke voorwaarden zal dan moeten volgen dat er gekozen is voor een algehele gemeenschap van goederen.