Klanten zijn gehuwd/geregistreerd partner. Een klant had voor het huwelijk al een woning in eigendom. Welke invloed heeft dit op een bestaande NHG borgstelling?

NHG

Voor de bestaande borgstelling van NHG verandert er niets. Bij aangaan van de lening is vastgelegd wie hoofdelijk aansprakelijk is voor de lening, alleen deze klant heeft NHG.

De bijkomende partner moet ‘door vermelding op de lening’ hoofdelijk aansprakelijk worden voor de lening als deze in aanmerking wil komen voor de NHG – en dus aanspraak wil maken op de mogelijkheden van woningbehoud en/of kwijtschelding.