Wanneer komt iemand in aanmerking voor de maatwerkoplossing voor flexwerkers?

Arbeidsmarktscan

Consumenten met een flexibele arbeidsrelatie, die niet voldoen aan de minimaal 12 uit 14 maanden inkomenseis bij een Arbeidsmarktscan, of een verlaagd toetsinkomen hebben door een inkomensterugval in 2020 en/of 2021 bij het 3-jaarsgemiddelde (Norm 6.3). Daarbij geldt dat ze:

  • moeten kunnen aantonen dat het inkomensverlies het gevolg is van één of meerdere lockdowns tijdens de coronacrisis.  
  • de afgelopen 12 maanden minimaal 8 maanden aan inkomsten uit arbeid hebben gehad. 
  • het inkomen hersteld is en de flexwerker is weer minimaal 5 maanden aaneengesloten aan het werk. 
  • voldoende perspectief op de arbeidsmarkt hebben. Dit kan aangetoond worden door een Arbeidsmarktscan met een minimale score van 70 punten.
Meer informatie vind je op onze website