Hoelang loopt de pilot en wanneer is deze succesvol?

Arbeidsmarktscan

We verwachten dat de pilot een duur zal hebben van twee tot drie jaar.

Met deze pilot willen we kennis opdoen om bij het vaststellen van het toetsinkomen rekening te houden met het toekomstperspectief van consumenten. Om dit te kunnen bepalen hebben we voldoende data nodig. Mocht de pilot succesvol zijn dan kan het meewegen van het toekomstperspectief van consumenten breder ingezet worden, zoals  bij andere contractvormen.