Hoe verhoudt de Arbeidsmarktscan zich t.o.v. de Inkomensbepaling Loondienst en de werkgeversverklaring?

Arbeidsmarktscan

De Arbeidsmarktscan gaat uit van het toekomstperspectief van de aanvrager. De Inkomensbepaling Loondienst kijkt naar het arbeidsverleden en de actuele loongegevens. De werkgeversverklaring bevat alleen de huidige inkomensgegevens.
Voor hulp bij de keuze uit alle mogelijke manieren om het toetsinkomen vast te stellen gebruik je de Keuzehulp.