Gaat voor de arbeidsmarktscan de geldigheidsduur van de werkgeversverklaring ook naar 6 maanden of houden we dit op 3 maanden?

Arbeidsmarktscan

Vooralsnog blijft deze 3 maanden. We verwachten hier geen problemen mee, aangezien de klant zonder te betalen al duidelijkheid kan krijgen over de Arbeidsmarktscan. De Perspectiefverklaring is onlosmakelijk verbonden met de werkgeversverklaring, dit verklaart het verschil.