7.7 Niet fiscaal aftrekbare rente

 • De financieringslast van leningdelen waarvan de rente niet fiscaal aftrekbaar is, wordt berekend op basis van de volgende formule:

  (Ann x K) x F
  __________________
  FN

  waarbij geldt:

  Ann =     annuïteitenfactor (= 1: an¬p) met een betaling maandelijks achteraf.

  K =          de hoofdsom van het leningdeel waarvan de rente niet fiscaal aftrekbaar is.

  F =          financieringslastpercentage voor gedeelten van het hypothecair krediet waarvan de debetrente fiscaal aftrekbaar is (zie bijlage 1a en 1b).

  FN =       financieringslastpercentage voor gedeelten van het hypothecair krediet waarvan de debetrente niet fiscaal aftrekbaar is (zie bijlage 1c en 1d).

Bij de vaststelling van de financieringslastpercentages wordt door het Nibud rekening gehouden met de renteteruggave via de fiscus. Indien voor een gedeelte van de lening geen renteteruggave kan worden verkregen, dient met dit leningdeel anders om te worden gegaan dan met het leningdeel waarbij de renteteruggave wel kan worden verkregen. Dit is meestal van toepassing voor personen die reeds een woning in eigendom hebben gehad en de woning met winst hebben verkocht. De fiscale wetgeving bepaalt dat de winst in de opvolgende woning moet worden ingebracht. Zo kan men wel een duurdere woning kopen maar dit hoeft daardoor niet te leiden tot een hogere hypotheek. Indien men dit bedrag echter niet wil aanwenden voor de aankoop van een opvolgende woning, dan kan men wel het volledige bedrag lenen maar geen renteteruggave verkrijgen over het hogere gedeelte van de lening. Ook voor restschuldfinancieringen waarbij de restschuld is ontstaan uit een woningverkoop vanaf 1 januari 2018 geldt dat er geen renteteruggave kan worden verkregen.