6.4 Inkomen uit een zelfstandig beroep of bedrijf

  • 6.4.1

    Het inkomen uit een zelfstandig beroep of bedrijf kan in de toetsing worden betrokken, indien er een Inkomensverklaring Ondernemer is opgesteld op basis van de toetskaders Inkomensverklaring Ondernemer. De Inkomensverklaring Ondernemer:

    a. mag op de datum van het bindend aanbod van de lening niet ouder zijn dan 6 maanden; en

    b. moet zijn afgegeven door een rekenexpert welke is geaccepteerd door de stichting.

    De door de stichting geaccepteerde rekenexperts en de toetskaders Inkomensverklaring Ondernemer zijn gepubliceerd op www.nhg.nl.

Het inkomen uit een zelfstandig beroep of bedrijf kan in de toetsing worden betrokken, indien de onderneming/de zelfstandige minimaal 12 maanden ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel of minimaal 12 maanden inkomen verworven heeft uit een zelfstandig beroep of bedrijf. De klant (of zijn gemachtigde adviseur) dient een verzoek in voor een Inkomensverklaring Ondernemer bij een door de stichting goedgekeurde rekenexpert. De rekenexpert zal de benodigde documenten bij de geldnemer opvragen voor het beoordelen van het inkomen. De rekenexpert zal met gebruik van de toetskaders Inkomensverklaring Ondernemer, zoals gepubliceerd op www.nhg.nl, een inkomensverklaring afgeven welke voor de stichting als onvoorwaardelijk toetsinkomen
aangemerkt zal worden. De kosten van de rekenexperts zijn voor rekening van de geldnemer. De stichting heeft voor onafhankelijke rekenexperts gekozen, zodat elke klant een onafhankelijke beoordeling krijgt.


Deze norm is ook van toepassing voor zelfstandigen die niet zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel, zoals freelancers, deelvissers, predikanten, raadsleden en personen met inkomsten als zorgverlener uit een persoonsgebonden budget. Hoe NHG met deze inkomens om gaat kan je terugvinden in het document Bijzondere inkomens 2019-1.


Doordat de rekenexperts onafhankelijk zijn, kan worden gewaarborgd dat de afgegeven Inkomensverklaring Ondernemer bij elke aanvraag voor een NHG lening geaccepteerd kan worden. De geldverstrekkers zullen de aanvraag beoordelen met de aangeleverde inkomensverklaring

In het kader van een lening met NHG is een aanvrager Directeur/Grootaandeelhouder (DGA), indien het aandeel (direct of indirect) in de B.V. of N.V. minimaal 5% bedraagt. Het toetsinkomen wordt vastgesteld door de rekenexperts conform Norm 6.4.1.


Bedraagt het aandeel in de vennootschap minder dan 5%, dan wordt het toetsinkomen vastgesteld aan de hand van de methodiek conform Norm 6.1, 6.2 of 6.3.

 

Indien het inkomen van een geldnemer die tevens ondernemer is, niet nodig is voor het verstrekken van een lening met NHG, dan is het aan de geldverstrekker om te bepalen of het niet meenemen van het ondernemersinkomen een aanvullend risico vormt. Indien het inkomen een mogelijk risico vormt, dan is een Inkomensverklaring Ondernemer verplicht.