2.6 Aankoop woonwagenstandplaats

 • 2.6.1

  De kosten voor het verkrijgen in eigendom van een woonwagenstandplaats bestaan uit:
  a. het laagste bedrag van: 
  o de koopsom (exclusief roerende zaken), of 
  o de marktwaarde vrij van huur en gebruik blijkens een taxatierapport; 
  b. maximaalde 6% over het bedrag onder a. voor bijkomende kosten.

 • 2.6.2

  De som van Norm 2.6.1 a. en b. bedraagt maximaal de marktwaarde vrij van huur en gebruik blijkens een taxatierapport zoals bedoeld in Norm 1.7. 

Net bij de aankoop van een woning zijn de bijkomende kosten gemaximeerd op 6% en zijn alleen mee te financieren indien er ruimte is tussen de koopsom en de taxatiewaarde. Ook hier geldt dat de lening niet meer mag bedragen dan 100% van de waarde van de woonwagenstandplaats.