ARTIKEL D2 - Ingangsdatum / toepasselijkheid

  • 1.

    Deze Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2020-2 treden in werking op 1 juni 2020. De Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2020-2 treden per genoemde datum in de plaats van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht  2020-1. De Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2020-2 zijn van toepassing op leningen, waaronder leningen waarvoor borgtochten zijn verleend onder (een) opschortende voorwaarde(n), waarvoor op of na 1 juni 2020 een bindend aanbod is uitgebracht. Dit geldt niet voor Deel 4 (Beheercriteria); Deel 4 is met ingang van 1 juni 2020 met terugwerkende kracht van toepassing en wordt geacht deel uit te maken van de overeenkomst tussen de geldverstrekker en de stichting en is van toepassing op alle leningen welke voor 1 juni 2020 zijn verstrekt en leningen waarvoor vóór 1 juni 2020 het bindend aanbod is uitgebracht.

     

  • 2.

    Onverminderd lid 1 en artikel D1 lid 2 kunnen geldverstrekkers vanaf 31 maart 2020 voor alle leningen gebruik maken van het recht op een betaling verwachte verlies en daarmee de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht die zien op of samenhangen met de betaling verwachte verlies en deze worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst tussen de geldverstrekker en de stichting. Zodoende kunnen geldverstrekkers per 31 maart 2020 ook gebruik maken van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht die zien op of samenhangen met de betaling verwachte verlies voor alle leningen welke voor  31 maart 2020 zijn verstrekt en die waarvoor vóór  31 maart 2020 het bindend aanbod is uitgebracht.

De Voorwaarden en Normen zijn van toepassing op leningen waarvoor vanaf 1 januarijuni 2020 een bindend aanbod wordt uitgebracht. Per 1 januarijuni 2020 wordt de voorgaande versie derhalve opgevolgd. Deze versie is ook van toepassing indien in 2019voor die datum een lening onder opschortende voorwaarde is verstrekt maar waarbij de opschortende voorwaarde pas bij een opvolgende versie in vervulling gaat. Deel 4 is ook van toepassing op eerder afgegeven borgstellingen. Omdat de toepassing van Deel 4 in het kader van woningbehoud in het belang is van alle NHG-klanten, is terugwerkende kracht van toepassing. Daarnaast kunnen geldverstrekkers sinds 31 maart 2020 desgewenst gebruik maken van het recht op een betaling verwachte verlies conform de bijbehorende Voorwaarden en Normen. Dat kan ook voor leningen die zijn geoffreerd c.q. waarvoor het bindend aanbod is uitgebracht voor die datum.