ARTIKEL C2 - Toetsing

  • 1.

    Beoordeeld wordt of de toegestane financieringslast voldoende is om de financieringslast te betalen.

  • 2.

    De toegestane financieringslast en de financieringslast worden op maandbasis bepaald op de wijze zoals in de navolgende Artikelen gesteld.

De geldverstrekker is verplicht een toetsing uit te voeren zodat beoordeeld kan worden of de toegestane financieringslast voldoende is om de daadwerkelijke maandlasten voortvloeiend uit de lening, te kunnen voldoen. De toetsing dient plaats te vinden op basis van de Beheercriteria.