ARTIKEL C1 - Toepassing beheercriteria

  • In situaties waarbij sprake is van een dreigende verkoop zijn - ter beoordeling of de toegestane financieringslast voldoende is om de financieringslast te betalen - de beheercriteria in dit deel van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht van toepassing. De Normen 2020-2 zijn niet van toepassing tenzij hiernaar in dit deel van de Algemene voorwaarden voor Borgtocht wordt verwezen.

Ter voorkoming dat een woning onnodig gedwongen verkocht moet worden, dient te worden bezien of de lening betaalbaar is op basis van de beheercriteria.