ARTIKEL B8 - Dreigende gedwongen verkoop met verlies

  • 1.

    Indien sprake is van een dreigende gedwongen verkoop met verlies, dient de geldverstrekker zich maximaal en aantoonbaar in te spannen voor het voorkomen van deze verkoop en het beperken van het verlies en te handelen met inachtneming van de alsdan geldende Gedragslijn Intensief Beheer.

  • 2.

    Indien sprake is van betalingsachterstand(en) van 3 volle maandtermijnen of meer, is de geldverstrekker verplicht dit te melden conform de alsdan geldende Gedragslijn Intensief Beheer.

De stichting gaat er vanuit dat de geldverstrekker zowel de belangen van de borg als de geldnemers behartigt. Derhalve dient de geldverstrekker zich zodanig in te spannen dat eventuele verliezen zoveel als mogelijk worden voorkomen, dan wel worden beperkt. Hierbij dient de GIB in acht te worden genomen.