ARTIKEL B15 - Melding algehele aflossing

  • 1.

    De geldverstrekker is verplicht aan de stichting melding te maken van (een) gewaarborgde lening(en) die is (zijn) afgelost, binnen 3 maanden na aflossing van de lening(en).

  • 2.

    De melding dient het bij de automatische incasso van de borgtochtprovisie toegekende garantienummer en de NAW-gegevens te bevatten.

  • 3.

    Indien een betaling verwachte verlies is gedaan door de stichting en daarna zowel de lening(en) is (zijn) afgelost als alle (achterstallige) rente is betaald, dan dient de geldverstrekker de betaling verwachte verlies binnen de in lid 1 genoemde termijn terug te betalen aan de stichting.

Alle afgeloste leningen dienen te worden afgemeld onder vermelding van het garantienummer en de NAW-gegevens van de geldnemer(s).

Als een betaling verwachte verlies is gedaan, dient deze na algehele aflossing (hoofdsom en rente) te worden terugbetaald.