ARTIKEL B10 - Executoriale verkoop

  • 1.

    De geldverstrekker dient zich maximaal en aantoonbaar in te spannen voor het beperken van het verlies en te handelen met inachtneming van de alsdan geldende Gedragslijn Intensief Beheer.

  • 2.

    De geldverstrekker mag pas tot executoriale verkoop van de woning overgaan na schriftelijke toestemming van de stichting.

Executoriale verkoop is uitsluitend mogelijk na toestemming van de stichting. In deze gevallen dient de geldverstrekker tevens te handelen conform de Gedragslijn Intensief Beheer.