ARTIKEL A7 - Vergelijking gegevens

 • 1.

  De geldverstrekker is verplicht minimaal eenmaal per jaar een bestand aan te leveren met gegevens van alle verstrekte leningen waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld conform de “selectiecriteria matching” en “bestandsformaat matching” zoals gepubliceerd op de website van de stichting: www.nhg.nl/Professional/Formulieren-en-instructies.

 • 2.

  De gegevens van de geldverstrekker worden vergeleken met de gegevens van de stichting.

 • 3.

  De geldverstrekker wordt binnen één maand geïnformeerd omtrent de uitkomst van de vergelijking van de gegevens.

 • 4.

  De geldverstrekker is verplicht opvolging te geven aan de uitkomsten van de vergelijking van de gegevens om zodoende te borgen dat de stichting weer over juiste gegevens beschikt.

In het kader van adequate risicomanagement, is het noodzakelijk dat de gegevens van de stichting overeenkomen met de gegevens van de geldverstrekker. In dit verband worden jaarlijks de gegevens van de geldverstekker en de stichting met elkaar vergeleken.