8.2 Aankoop woning bij naderend pensioen

  • 8.2.1

    Indien bij de aankoop van de woning de financiering op basis van Norm 7.1.2 niet mogelijk is voor een senior die op de datum bindend aanbod de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, maar deze wel binnen 10 jaar bereikt, dan wordt de financieringslast tot de AOW-leeftijd vastgesteld op basis van Norm 7.1.2. Vanaf de van toepassing zijnde AOW-leeftijd wordt de financieringslast vastgesteld op basis van Norm 8.1.1, waarbij het reeds opgebouwde pensioen als pensioeninkomen wordt gehanteerd. Hierbij geldt dat de senior op de datum bindend aanbod al een woning in eigendom heeft en naar een andere woning verhuist die als hoofdverblijf dient.

  • 8.2.2

    In afwijking van Norm 6.7.3 mogen toekomstige lijfrentepremies niet worden meegenomen bij de berekening van het toekomstig inkomen uit een lijfrenteproduct

In geval van naderend pensioen wordt voor het pensioeninkomen het reeds opgebouwde pensioen gehanteerd. Voor het inkomen uit de AOW mag uitgegaan worden van de te bereiken AOW. Het opgebouwde pensioen is zichtbaar in het overzicht van Mijnpensioenoverzicht.nl.

Het toetsen op de werkelijke last wordt gehanteerd vanaf de van toepassing zijnde AOW-leeftijd. Tot de van toepassing zijnde AOW-leeftijd dient de lening op het huidige inkomen en door middel van minimaal een annuïtaire toetsing getoetst te worden.