7.7 Niet fiscaal aftrekbare rente

 • De financieringslast van leningdelen waarvan de rente niet fiscaal aftrekbaar is, wordt berekend op basis van de volgende formule:

  (Ann x K) x F
  __________________
  FN

  waarbij geldt:

  Ann =     annuïteitenfactor (= 1: an¬p) met een betaling maandelijks achteraf.

  K =          de hoofdsom van het leningdeel waarvan de rente niet fiscaal aftrekbaar is.

  F =          financieringslastpercentage voor gedeelten van het hypothecair krediet waarvan de debetrente fiscaal aftrekbaar is (zie bijlage 2a en 2b).

  FN =       financieringslastpercentage voor gedeelten van het hypothecair krediet waarvan de debetrente niet fiscaal aftrekbaar is (zie bijlage 2c en 2d).

Bij de vaststelling van de financieringslastpercentages wordt door het Nibud rekening gehouden met de renteteruggave via de fiscus. Indien voor een gedeelte van de lening geen renteteruggave kan worden verkregen, dient met dit leningdeel anders om te worden gegaan dan met het leningdeel waarbij de renteteruggave wel kan worden verkregen.