7.2 Belastingplichting in het buitenland

  • 7.2.1

    Indien de aanvrager(s) in het buitenland belastingplichtig is (zijn), is het bij het (gezamenlijke) inkomen, na vaststelling conform Norm 7.1.5, behorende financieringslastpercentage voor gedeelten van het hypothecair krediet waarvan de debet rente niet fiscaal aftrekbaar is (zie bijlage 2c en 2d) van toepassing.

  • 7.2.2

    Deze verlaging is niet van toepassing, indien:
    a. blijkens een belastingverdrag sprake is van fiscale behandeling van de eigen woning in Nederland; of
    b. een van beide aanvragers belastingplichtig is in Nederland onder de voorwaarde dat het inkomen van de in Nederland belastingplichtige het hoogste is.

Omdat een belastingplichtige in het buitenland geen hypotheekrenteaftrek in Nederland kent, dient de financieringslast te worden berekend met de financieringslasttabel voor niet belastingplichtigen.