7.10 Toetsing woonwagen en/of woonwagenstandplaats

  • 7.10.1

    De toetsing ten aanzien van een woonwagen en/of woonwagenstandplaats dient plaats te vinden conform de procedure zoals gepubliceerd op de website van de stichting.

  • 7.10.2

    Indien de woonwagenstandplaats wordt gehuurd, dient de huurprijs in de toetsing te worden betrokken als een overige financiële verplichting zoals bedoeld in Norm 7.3.

De toetsing ten behoeve van een woonwagen en/of woonwagenstandplaats is niet opgenomen in het reguliere toetsingsprogramma, aangezien de toetsing te sterk afwijkt van de overige toetsingen. Het toetsprogramma voor woonwagens is via de website van de stichting: www.nhg.nl te downloaden