4.7 Melden restschuldfinanciering

  • 4.7.1

    Indien sprake is van een restschuld conform Norm 4.1 dient de geldverstrekker:

    a. de restschuld binnen één maand na ontvangst van de opbrengst van de verkoop van de woning schriftelijk te melden aan de stichting onder vermelding van het garantienummer, de datum van de verkoop van de woning, de verkoopopbrengst van de woning en het bedrag van de restschuld;
    b. de totale lening voor de aankoop van de opvolgende woning en de restschuld binnen één jaar, te rekenen vanaf de datum van het ontstaan van de restschuld, te verstrekken en conform Artikel A4 van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht te melden aan de stichting;
    c. indien financiering van de restschuld niet binnen de gestelde termijn is gerealiseerd (zie Norm 4.3, lid d.) dient de geldverstrekker, conform Artikel B12, alsnog een verliesdeclaratie in te dienen.