Voorwaarden & Normen 2020-2

V&N 2020-2


Vanaf 1 juni 2020 gelden de Voorwaarden & Normen 2020-2 (pdf) | Toelichting bij V&N 2020-2 (pdf)*
Een overzicht van alle wijzigingen in de V&N 2020-2 ten opzichte van de V&N 2020-1 vind je hier.

Geldverstrekkers kunnen echter met ingang van 31 maart 2020 al gebruik maken van het recht op een betaling verwachte verlies, voor zowel nieuwe als lopende leningen met NHG.

Algemene voorwaarden uitwisseling van gegevens WEW 3.0

*Eind maart zijn de Voorwaarden & Normen 2020-2 en Toelichting gepubliceerd. In die versie stond per abuis een incorrecte vernummering. Dit is op 2 april 2020 gecorrigeerd in de op de website gepubliceerde versie. Dit betreft geen inhoudelijke aanpassing van de Voorwaarden & Normen 2020-2.