ARTIKEL D2 - Ingangsdatum / toepasselijkheid

  • Deze Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2019-1 treden in werking op 1 januari 2019. De Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2019-1 treden per genoemde datum in de plaats van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2018-2.

    De Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2019-1 zijn van toepassing op borgtochten, waaronder borgtochten verleend onder (een) opschortende voorwaarde(n), voor geldleningen waarvoor vanaf 1 januari 2019 een bindend aanbod is uitgebracht. Dit geldt niet voor Deel 4 (Beheercriteria); Deel 4 is met ingang van 1 januari 2019 met terugwerkende kracht van toepassing en wordt geacht deel uit te maken van de overeenkomst tussen de geldverstrekker en de stichting en is van toepassing op alle borgtochten voor geldleningen welke voor 1 januari 2019 zijn verstrekt en op borgtochten voor geldleningen waarvoor vóór 1 janusari 2019 het bindend aanbod is uitgebracht. 

De Voorwaarden en Normen zijn van toepassing op leningen waarvoor vanaf 1 januari 2019 een bindend aanbod wordt uitgebracht. Per 1 januari 2019 wordt de voorgaande versie derhalve opgevolgd. Deze versie is ook van toepassing indien in 2019 een lening onder opschortende voorwaarde is verstrekt maar waarbij de opschortende voorwaarde pas bij een opvolgende versie in vervulling gaat. Deel 4 is ook van toepassing op eerder afgegeven borgstellingen. Omdat de toepassing van Deel 4 in het kader van woningbehoud in het belang is van alle NHG-klanten, is terugwerkende kracht van toepassing.