3.7 Nieuwe lening in verband met verbeteren individuele klantsituatie

 • 3.7.1

  Een lening ter aflossing van (een) bestaande hypothecaire en/of fiscale lening(en), is mogelijk indien de individuele klantsituatie verbetert en het een reeds in eigendom zijnde woning betreft. De lening mag uitsluitend betrekking hebben op:

  a.     de nog niet afgeloste hoofdsom van de bestaande hypothecaire en/of fiscale lening(en) tot maximaal de marktwaarde vrij van huur en gebruik. Indien sprake is van een opbouwproduct (zie deel 1: definities) en de opgebouwde waarde hiervan wordt uiterlijk bij het passeren van de nieuwe lening afgelost op de hoofdsom, mag worden uitgegaan van de lagere hoofdsom;
  b.     de kosten van het taxatierapport en/of het bouwkundig rapport; 
  c.     de kosten in verband met de aflossing van de bestaande hypothecaire en/of fiscale lening(en); 
  d.     de kosten van financiering.

 • 3.7.2

  Indien de kosten vermeld in Norm 3.7.1 b., c. en d. op de datum bindend aanbod van de lening niet exact bekend zijn, mogen deze worden bepaald op basis van een redelijke inschatting.

 • 3.7.3

  De som van Norm 3.7.1 a. tot en met d. mag niet meer bedragen dan de van toepassing zijnde kostengrens (zie Norm 1.6).

Deze Norm is bedoeld om oversluiting van een lening zonder NHG naar een lening met NHG mogelijk te maken, om de situatie van de individuele klant te verbeteren. Betere leningcondities of een lager rentepercentage zijn voorbeelden waardoor de klant een meer verantwoorde lening krijgt en zijn (financiële) situatie verbetert.