ARTIKEL D2 - Ingangsdatum / toepasselijkheid

  • Deze Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2018-2 treden in werking op 17 juni 2018. De Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2018-2 treden per genoemde datum in de plaats van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2018-1.

    De Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2018-2 zijn van toepassing op borgtochten, waaronder borgtochten verleend onder (een) opschortende voorwaarde(n), voor geldleningen waarvoor vanaf 17 juni 2018 een bindend aanbod is uitgebracht. Dit geldt niet voor Deel 4 (Beheercriteria); Deel 4 is met ingang van 17 juni 2018 met terugwerkende kracht van toepassing en wordt geacht deel uit te maken van de overeenkomst tussen de geldverstrekker en de stichting en is van toepassing op alle borgtochten voor geldleningen welke voor 17 juni 2018 zijn verstrekt en op borgtochten voor geldleningen waarvoor vóór 17 juni 2018 het bindend aanbod is uitgebracht. 

De Voorwaarden en Normen zijn van toepassing op leningen waarvoor vanaf 1 januari 2018 een bindend aanbod wordt uitgebracht. Per 1 januari 2018 wordt de voorgaande versie derhalve opgevolgd. Deze versie is ook van toepassing indien in 2018 een lening onder opschortende voorwaarde is verstrekt maar waarbij de opschortende voorwaarde pas bij een opvolgende versie in vervulling gaat. Deel 4 is ook van toepassing op eerder afgegeven borgstellingen. Omdat de toepassing van Deel 4 in het kader van woningbehoud in het belang is van alle NHG-klanten, is terugwerkende kracht van toepassing.