2.6 Aankoop woonwagenstandplaats

 • 2.6.1

  De kosten voor het verkrijgen in eigendom van een woonwagenstandplaats bestaan uit:
  a. de koopsom kosten koper (exclusief roerende zaken);
  b. overdrachtsbelasting;
  c. de kosten van aansluiting op de nutsvoorzieningen;
  d. de kosten verbonden aan het vestigen van een notarieel hypotheekrecht op de woonwagenstandplaats;
  e. de kosten verbonden aan het aangaan van de lening;
  f. de kosten voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie.

 • 2.6.2

  De som van Norm 2.6.1 a. tot en met f. mag niet meer bedragen dan de kostengrens voor woonwagenstandplaatsen (zie Norm 1.6.3).

Net als bij de aankoop van een woonwagen zijn de bijkomende kosten bij de aankoop van de woonwagenstandplaats niet te vergelijken met de bijkomende kosten van een woning. Derhalve dient de geldverstrekker ook bij de aankoop van een woonwagenstandplaats in de toetsing rekening te houden met de daadwerkelijke kosten.