Voortzetten borg

De borgtocht voor een lening kan worden overgenomen door een andere geldverstrekker, bijvoorbeeld voor het omzetten van een starterslening naar een reguliere hypotheek. De geldverstrekker is in dit geval verplicht de nieuwe lening binnen een periode van 14 dagen te melden aan NHG. Voor de overgenomen lening dient daarnaast een borgtochtprovisie te worden betaald van € 1,-.

De inhoudelijke voorwaarden staan beschreven in Artikel B4.