Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Indien sprake is van relatiebeëindiging is de geldverstrekker bevoegd om - met behoud van de rechten uit de borgtocht - één van de geldnemers uit de aansprakelijkheid voor de lening te ontslaan. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden, deze staan genoemd in Artikel B1.

Toevoegen nieuwe geldnemer
Het is de geldverstrekker ook toegestaan een nieuwe geldnemer toe te voegen. Vanzelfsprekend dient hierbij wel te worden voldaan aan de op dat moment geldende NHG-normen. Bovendien dient de nieuwe geldnemer tevens eigenaar, hoofdelijk schuldenaar en bewoner te worden.

Melden aan NHG
Het ontslag uit de aansprakelijkheid en/of de toevoeging van een nieuwe geldnemer dient binnen 30 dagen aan NHG te worden gemeld. Gebruik hiervoor het mutatieformulier garantie. In beide gevallen is de geldnemer geen borgtochtprovisie verschuldigd.