Beheertoets

De Beheertoets is ontwikkeld om na een life-event objectief te toetsen of de lening voor de geldnemer betaalbaar is. Zo vroeg mogelijk nadat de geldverstrekker door de geldnemer is geïnformeerd over het life-event, voert de geldverstrekker een Beheertoets uit.

In geval van relatiebeëindiging berekent de Beheertoets of de hypotheek nog betaalbaar is voor één geldnemer, nadat voor de andere geldnemer ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid heeft plaatsgevonden. Op basis van het inkomen, het vermogen, financiële verplichtingen en de Nibud-normen voor verantwoord lenen, wordt de maximale maandlast voor de geldnemer bepaald. De beheercriteria vormen de basis voor de Beheertoets.

Onderzoek naar woningbehoud

In geval van een negatieve uitslag (onvoldoende betaalbaarheid) onderzoekt de geldverstrekker eerst zelf de mogelijkheden voor woningbehoud. Een geldverstrekker heeft een palet aan mogelijkheden tot zijn beschikking om de lening te herstructureren en daarmee een lagere maandlast te realiseren. Hierdoor kan de lening voor (één van) de geldnemers betaalbaar worden gemaakt en kan verkoop worden vermeden. Zien de geldnemer en geldverstrekker zelf geen mogelijkheden, dan kan NHG mogelijk aanvullend nog een oplossing bieden.

Financiële noodzaak

Op basis van de uitkomst van de Beheertoets kan worden bepaald of er een financiële noodzaak is voor de verkoop van de woning. Dit speelt een belangrijke rol in de uiteindelijke kwijtscheldingsbeoordeling. Als NHG de lening betaalbaar acht, is geen sprake van een financiële noodzaak voor de verkoop van de woning. In dit geval zal NHG de restschuld niet kwijtschelden.

De Beheertoets is beschikbaar via Mijn NHG voor professionals.