Regulier beheer

Tijdens de looptijd van een lening kan de geldnemer vanwege een verandering in zijn situatie te maken krijgen met benodigde wijzigingen in de lening. In het kader van NHG zijn de belangrijkste door te voeren wijzigingen:

  • Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, als gevolg van relatiebeëindiging
  • Wijzigen lening: looptijd, rente, samenstelling
  • Voortzetten borg 

In veel beheersituaties zal het nodig zijn te toetsen of een lening voor de geldnemer nog betaalbaar is. Voor het toetsen van de betaalbaarheid in een beheersituatie heeft NHG samen met het Nibud en in afstemming met relevante ministeries, AFM en geldverstrekkers beheercriteria ontwikkeld. Deze criteria zijn vertaald naar een Beheertoets.

Op de volgende pagina’s wordt nader ingegaan op de reguliere beheersituaties en op de beheercriteria en de Beheertoets. Ook vind je hier per onderdeel verwijzingen naar relevante documenten. De voorwaarden die voor deze beheersituaties gelden staan beschreven in de Voorwaarden en Normen, Deel 3 (Beheeraspecten).