...

Het Energiebespaarbudget

Heb je klanten die hun woning willen verduurzamen, zonder precies te weten hoe? Dan kan het Energiebespaarbudget de ideale oplossing zijn om de hypothecaire financiering hiervan te realiseren. 

Het Energiebespaarbudget is een klantvriendelijke variant van het EBV bouwdepot, waarbij de geldverstrekker toestaat dat de klant afwijkt van de oorspronkelijke EBV specificatie.

Uitbetaling van de gelden in het depot vindt alleen plaats als op basis van nota’s is aangetoond dat de kosten voor een EBV zijn gemaakt. Dit hoeven niet dezelfde EBV te zijn als oorspronkelijk ingeschat.

Met het Energiebespaarbudget kan de klant aanvullende hypothecaire financiering van EBV realiseren zonder zich op voorhand definitief vast te leggen op de te nemen maatregelen (en de leveranciers)

Het maximale bedrag van het Energiebespaarbudget is 6% van de marktwaarde van de woning (eventueel inclusief waardestijging door reguliere verbouwing). Om flexibel te zijn ten aanzien van de EBV maatregelen wordt een waardestijging als gevolg van deze EBV buiten beschouwing gelaten.

 

 

Overzicht Geldverstrekkers 

Klik hier voor een overzicht van de geldverstrekkers die het Energiebespaarbudget faciliteren.
 

Groeiend draagvlak voor woningverduurzaming

Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) ziet een positieve trend ten aanzien van woningverduurzaming. Bij steeds meer leningen met NHG is er sprake van aanvullende EBV-kosten. De laatste maanden zien we een significante stijging. In de grafiek hebben we het percentage van leningen met EBV-kosten van de laatste maanden op een rij gezet. Dit percentage was over heel 2017 gemiddeld 2.2%. In juli 2018 is dit gestegen naar 5.5%.

Daarnaast zien we dat er steeds meer geldverstrekkers meegaan in de bestaande verruimingen voor Loan-to-Income (LTI) en Loan-to-Value (LTV) en in het aanbieden van het Energiebespaarbudget. Dit blijkt onder andere uit het persbericht van 7 maart j.l. waarin Rabobank, ABN AMRO, de Volksbank en Triodos Bank garanderen dat zij woningverduurzaming standaard onderdeel gaan laten uitmaken van het hypotheekadviesgesprek bij de aankoop van een woning en dat ze meegaan in het aanbieden van het Energiebespaarbudget.

Beleid geldverstrekkers

Op verzoek van diverse hypotheekadviseurs en in het kader van de transparantie publiceren wij vanaf nu online een lijst met het beleid van de verschillende geldverstrekkers ten aanzien van de LTI- en LTV-verruiming en het Energiebespaarbudget. Check deze lijst regelmatig voor updates, want er zijn diverse geldverstrekkers momenteel bezig met het realiseren van de aanpassingen die nodig zijn voor het ondersteunen van het Energiebespaarbudget!