...

Het Energiebespaarbudget

Heb je klanten die hun woning willen verduurzamen, zonder precies te weten hoe? Dan kan het Energiebespaarbudget de ideale oplossing zijn om de hypothecaire financiering hiervan te realiseren. 

Het Energiebespaarbudget is een klantvriendelijke variant van het EBV bouwdepot, waarbij de geldverstrekker toestaat dat de klant afwijkt van de oorspronkelijke EBV specificatie.

Uitbetaling van de gelden in het depot vindt alleen plaats als op basis van nota’s is aangetoond dat de kosten voor een EBV zijn gemaakt. Dit hoeven niet dezelfde EBV te zijn als oorspronkelijk ingeschat.

Met het Energiebespaarbudget kan de klant aanvullende hypothecaire financiering van EBV realiseren zonder zich op voorhand definitief vast te leggen op de te nemen maatregelen (en de leveranciers)

Het Energiebespaarbudget kan verstrekt worden tot 106% van de marktwaarde van de woning (eventueel inclusief waardestijging door reguliere verbouwing). Om flexibel te zijn ten aanzien van de EBV maatregelen wordt een waardestijging als gevolg van deze EBV buiten beschouwing gelaten.

 

 

Overzicht Geldverstrekkers 

Klik hier voor een actueel overzicht van geldverstrekkers die het Energiebespaarbudget faciliteren. Op verzoek van hypotheekadviseurs en in het kader van de transparantie publiceren wij dit overzicht met daarin ook het beleid van geldverstrekkers over LTI- en LTV-verruiming en het Energiebespaarbudget.