Rekenvoorbeeld

Als je klant al een NHG-hypotheek heeft is het mogelijk deze over te sluiten. Dit is een ideaal moment om je klant ook te wijzen op de mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te treffen en gebruik te maken van het Energiebespaarbudget.

Rekenvoorbeeld 1: Oversluiten met EBB

Huidige hypotheek: € 200.000
Marktwaarde vóór verbouwing: € 200.000
Indien je klant wil oversluiten, kan er tot € 12.000 EBB gereserveerd worden.

Rekenvoorbeeld 2: Oversluiten met verbouwing en EBB

Huidige hypotheek € 200.000
Kosten verbouwing: € 20.000
Marktwaarde na verbouwing: € 215.000
Indien je klant wil oversluiten, kan er tot € 12.900 EBB (6% van € 215.000) gereserveerd worden.

Voorbeeld 3: Oversluiten met verbouwing, EBV en EBB

Huidige hypotheek: € 200.000
Kosten verbouwing: € 20.000
EBV: €20.000
Marktwaarde na verbouwing en EBV: € 230.000
Marktwaarde na verbouwing, pro rato berekend: € 215.000
In dit geval kan er tot € 8.800 EBB gereserveerd worden. De totale maximale hypotheek inclusief bedraagt € 243.800, zijnde tot 106% van marktwaarde na verbouwing. € 200.000 huidige hypotheek + € 15.000 waardevermeerdering verbouwing + € 20.000 EBV = € 235.000. Het restant, € 8.800, is EBB.

Wil je klant oversluiten en energiebesparende maatregelen treffen? Of is het EBB ontoereikend? Kijk dan welke duurzame mogelijkheden er nog meer zijn.