Rekenvoorbeeld

Het maximale bedrag van het Energiebespaarbudget is 6% van de marktwaarde van de woning (eventueel inclusief waardestijging door reguliere verbouwing). Om flexibel te zijn ten aanzien van de energiebesparende maatregelen wordt een waardestijging als gevolg van deze maatregelen buiten beschouwing gelaten.

 

 

Rekenvoorbeeld

Klik hier voor een rekenvoorbeeld.