Beoordeling verliesdeclaratie geldverstrekker

Als sprake is van een verlies dient de geldverstrekker binnen één maand een verliesdeclaratie in bij NHG. Gebruik hiervoor Mijn NHG.

Het verliesdossier

De beoordeling van de verliesdeclaratie door NHG vindt plaats aan de hand van het aangeleverde verliesdossier, de verliesdeclaratie en het eventuele dossier van de afdeling Beheer. Afhankelijk van de aanleiding van de verkoop dienen bepaalde documenten aan NHG te worden aangeleverd. In geval van relatiebeëindiging bijvoorbeeld de echtscheidingsbeschikking. De vereiste documenten zijn op Mijn NHG duidelijk aangegeven.

Aanleveren dossier: in 1 keer goed en volledig

In verband met de snelheid van de verwerking is het van belang dat een verliesdeclaratie in een keer goed en volledig wordt aangeleverd. Indien de gevraagde documenten bij ontvangst van de verliesdeclaratie ontbreken, zal NHG deze alsnog bij de geldverstrekker opvragen. Pas na ontvangst van de betreffende documenten wordt het dossier in behandeling genomen en de indieningstermijn vastgesteld. Aangezien de geldnemer hiervan geen hinder mag ondervinden, vindt de beoordeling van de kwijtschelding wel direct plaats.

De beoordeling

De uiteindelijke beoordeling van de verliesdeclaratie vindt plaats op basis van verschillende onderdelen, onder andere:

  • Acceptatieproces (kredietwaardigheid geldnemer)
  • Beheerproces (Preventief & Intensief Beheer)