Afhandeling betaling verwachte verlies

Sinds 31 maart 2020 biedt NHG geldverstrekkers het recht op een betaling verwachte verlies. Geldverstrekkers mogen dus zelf kiezen of zij (in een dossier) wel of geen verzoek tot een betaling verwachte verlies indienen. Een verzoek tot een betaling verwachte verlies is mogelijk als de woning nog niet is verkocht en kan op zijn vroegst worden ingediend op het moment dat al 20 maanden sprake is van een wanbetaling. Er mag gedurende voornoemde periode van 20 maanden en op het moment dat het verzoek wordt ingediend echter geen sprake zijn van een herstel uit wanbetaling. Het verzoek mag ook later worden ingediend.

Wilt u hier gebruik van maken, dan kan dat. Om dit mogelijk te maken verzoeken wij om contact op te nemen met onze afdeling Operations op telefoonnummer 030-5500520 of per mail via: operations@nhg.nl. Zij zorgen samen met u voor toegang tot een omgeving waar veilig bestanden kunnen worden uitgewisseld. Daarnaast voorzien zij u van de nodige handleidingen en het formulier betaling verwachte verlies.  

Indiening verzoek
Het verzoek tot een betaling verwachte verlies dient te geschieden door indiening van het formulier betaling verwachte verlies. Dit formulier dient door de geldverstrekker volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Het daarbij behorende dossier (zie Artikel A6) dient te worden meegestuurd. Let op: Er kan alleen ingediend worden als er sprake is van een verwacht verlies.

Aanleveren dossier: in 1 keer goed en volledig
In verband met de snelheid van de verwerking is het van belang dat het verzoek in een keer goed en volledig wordt aangeleverd. Indien de gevraagde documenten bij ontvangst van het verzoek ontbreken, zal NHG deze alsnog bij de geldverstrekker opvragen. Pas na ontvangst van de betreffende documenten wordt het dossier in behandeling genomen. Let op: Er kan alleen ingediend worden als er sprake is van een verwacht verlies en geen sprake is van een herstel uit wanbetaling. Wordt er toch een dossier zonder verwacht verlies en/of wanbetaling ingestuurd, dan berichten wij u, dat wij het dossier niet verder in behandeling nemen.

De beoordeling
De beoordeling van het verzoek betaling verwachte verlies vindt plaats op basis van verschillende onderdelen waaronder het acceptatieproces ten tijde van offreren c.q. bindend aanbod en het beheertraject tot het moment van indiening van het verzoek.

Wat verwachten wij van de geldverstrekker wanneer er een verzoek is ingediend?
Herstelt de klant uit wanbetaling dan meldt u dit binnen één maand bij NHG via het formulier “Melding herstel uit wanbetaling”, welke op de website van NHG te downloaden is. U dient de betaling verwachte verlies binnen één maand na deze melding aan NHG terug te betalen.

Wordt de woning verkocht zonder verlies dan meldt u dit bij NHG via het formulier “Melding verkoop zonder verlies” welke op de website van NHG te downloaden is. U dient de betaling verwachte verlies binnen één maand aan NHG terug te betalen.  

Wordt de woning verkocht met verlies dan dient u de verliesdeclaratie in via het portaal Mijnnhg.nl. NHG zal dan na het indienen, de gedane betaling verwachte verlies verrekenen met het te betalen (deel van het) verlies onder de borgtocht. Daarnaast zal NHG op basis van deze verliesdeclaratie beoordelen of de klant in aanmerking komt voor kwijtschelding.