Afhandeling verlies

Als een geldnemer een lening heeft met NHG en de woning met verlies is verkocht, dient de geldverstrekker hiervoor een verliesdeclaratie bij NHG in. Vervolgens toetst NHG de verliesdeclaratie van de geldverstrekker en beoordeelt of de geldnemer voor kwijtschelding van de restschuld in aanmerking komt.

Beoordeling kwijtschelding geldnemer

Of een geldnemer voor kwijtschelding van de restschuld in aanmerking komt wordt beoordeeld aan de hand van een drietal onderdelen:

  1. de geldnemer wordt geconfronteerd met een relatiebeëindiging, niet verwijtbare werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner; 
  2. vanwege dit life event ontstaat er een financiële noodzaak voor de verkoop van de woning (op basis van het inkomen en vermogen); 
  3. de geldnemer heeft volledige medewerking verleend om het verlies te voorkomen/beperken. 

Lees meer over de beoordeling kwijtschelding geldnemer.

Beoordeling verliesdeclaratie geldverstrekker

De beoordeling van de verliesdeclaratie van de geldverstrekker doet NHG aan de hand van het aangeleverde verliesdossier, de verliesdeclaratie en het bijbehorende dossier van de afdeling Intensief Beheer. Lees meer over de beoordeling van de verliesdeclaratie.

Duidelijkheid vooraf belangrijk voor geldnemer

Mocht de verkoop van de woning financieel onvermijdelijk zijn door relatiebeëindiging, niet verwijtbare werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden partner, dan is NHG het vangnet dat eventuele restschulden opvangt. Hier zijn echter voorwaarden aan verbonden.

Het is in ieder geval van belang dat een geldnemer aan de hand van een toets op inkomen en vermogen in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid krijgt over de eventuele financiële gevolgen van de veranderde situatie. Een geldnemer komt immers uitsluitend in aanmerking voor kwijtschelding indien deze verandering ertoe heeft geleid dat de hypotheek niet meer kan worden betaald.