Energiebesparende voorzieningen

Voor de financiering van energiebesparende voorzieningen (EBV) mag extra worden geleend, óók met NHG. Veel huizenkopers weten dit niet, het is dan ook belangrijk om uw klanten tijdig te wijzen op deze mogelijkheid. Op deze pagina hebben wij de belangrijkste informatie op een rij gezet. 

Wat valt onder EBV?

 • een HR ketel
 • gevel-, dak-, leiding- of vloerisolatie
 • HR++ (of hoger) beglazing
 • energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieon­derdelen
 • energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren
 • een warmtepomp
 • warmteterugwinning
 • een zonneboiler
 • zonnecellen
 • of een combinatie hiervan

Loan-to-value (LTV) en Energiebespaarbudget

In 2018 geldt in Nederland 100% als maximale LTV bij hypotheekverstrekking. Wanneer ook geïnvesteerd wordt in EBV, mag maximaal 106% LTV geleend worden. Het verschil hiertussen noemen we het Energiebespaarbudget. Dit is het bedrag dat iemand extra mag lenen, onder de voorwaarde dat het budget volledig besteed wordt aan EBV.

Kostengrens

Voor leningen met NHG geldt dat ook de maximale kostengrens meebeweegt (zie norm 1.6):

 • voor woningen zonder EBV is de kostengrens in 2018 € 265.000 (100% van € 265.000);
 • voor woningen met EBV is de kostengrens € 280.900 (106% van € 265.000).

Verruiming Loan-to-income (LTI)

Het treffen van EBV, zoals het isoleren van de woning, dubbele HR++ beglazing of de aanschaf van een zuinige HR ketel, zorgt vaak voor een besparing op de energierekening. Bij de berekening van de financieringslast mag daarom een bedrag tot maximaal € 9.000 aan kosten voor het treffen van EBV buiten beschouwing worden gelaten. Ook voor de aankoop van energieneutrale woningen, ook wel ‘Nul op de Meter’ woningen, geldt een verruiming van de LTI (zie norm 7.6).

Let op: de verruiming van de LTI geldt alleen voor toetsinkomens vanaf € 33.000.

Het bouwdepot

Bij het afsluiten van een hypotheek kan uw klant relatief eenvoudig een Energiebespaarbudget realiseren, zonder zich definitief vast te leggen op te nemen maatregelen en leveranciers.

 • Om zeker te stellen dat het budget aan EBV wordt besteed, moet de geldverstrekker een depot aanhouden (zie artikel B5 en norm 1.10).
 • Voor het opzetten van het depot moet een kostenspecificatie van de EBV aangeleverd worden. Hiervoor volstaat een overzicht met de voorgenomen maatregelen en een kosteninschatting per maatregel (zie norm 1.10).
 • Uitbetaling van de gelden in het depot vindt alleen plaats als op basis van nota’s is aangetoond dat de kosten van de EBV zijn gemaakt. Dit hoeven niet dezelfde EBV te zijn als oorspronkelijk ingeschat.
 • Blijft er een saldo over nadat de EBV gerealiseerd zijn of het bouwdepot is verlopen? Dan moet dit saldo worden gebruikt als extra aflossing op de lening.

Hulp inschakelen van de energieadviseur

De kostenspecificatie van de EBV kan uw klant zelf opstellen. Bijvoorbeeld met behulp van een online oriëntatie op websites zoals www.verbeteruwhuis.nl of www.energiebesparendoejenu.nl. Een alternatief is om de kosteninschatting door een energieadviseur te laten opstellen. Ook bij het realiseren van de EBV kan een energieadviseur helpen, bijvoorbeeld om te komen tot een optimale benutting van het Energiebespaarbudget en te ondersteunen bij de aanvraag van subsidies en leveranciersselectie.

De kosten voor de energieadviseur zijn niet mee te financieren. Kijk voor meer informatie over energieadviseurs en maatwerk energieadvies op de website van Milieu Centraal.

Woningtaxatie

Door de EBV kan in veel gevallen de woningwaarde stijgen. Daarom is het van belang dat uw klant de taxateur informeert over de plannen rondom de woningverduurzaming. De taxateur kan dan rekening houden met deze maatregelen bij de bepaling van de waarde van de woning na verbouwing.

Kans voor het hypotheekadvies

Als u klanten in een vroeg stadium wijst op het Energiebespaarbudget, biedt u hen een kans om op de energielasten te besparen en een steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Uw klanten kunnen de energiebesparende voorzieningen gemakkelijk meefinancieren in de NHG-hypotheek. En door uw klanten te ondersteunen bij het opstellen van de kostenspecificatie of door te verwijzen naar een competente energieadviseur, biedt u meerwaarde in uw hypotheekadvies.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Service Centre.

 

Ontvang de factsheet

Het Energiebespaarbudget in het adviesgesprek? De belangrijkste informatie staat in een handige factsheet.

Vraag de factsheet aan

Webinar Duurzaam Wonen

De financieringsmogelijkheden voor energiebesparende voorzieningen uitgelegd.

Bekijk

Rekenvoorbeelden

 Hoe bereken je de maximale lening op basis van LTV bij toepassing van EBV?

Bekijk een aantal rekenvoorbeelden