Aankoop woning

Gemiddelde koopsom en kostengrenzen in 2019

Bij aankoop van een bestaande woning en nieuwbouwwoning kan een lening met NHG worden afgesloten. Hierbij geldt een kostengrens.

Twee kostengrenzen

De kostengrens wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom (290.000 euro). De Loan to Value (LTV) is standaard 100%. Indien sprake is van het treffen van energiebesparende maatregelen is de LTV op 106% gesteld. Dit betekent dat er twee kostengrenzen van toepassing zijn:

  • Voor leningen zonder energiebesparende maatregelen is de NHG-kostengrens 290.000 euro.
  • Voor leningen met energiebesparende maatregelen is de NHG-kostengrens 307.400 euro.

Uitgangspunten

Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:

  1. De lening met NHG mag niet hoger zijn dan de kostengrens.
  2. Het laagste bedrag van de koopsom of marktwaarde van het onderpand mag niet meer bedragen dan de gemiddelde koopsom.
  3. Het laagste bedrag van de koopsom of marktwaarde van de bestaande woning mag vermeerderd worden met maximaal 6% voor de bijkomende kosten. Dit percentage is sinds 2017 variabel (tussen 0 en 6%) en niet meer forfaitair.
  4. De extra leenruimte bij energiebesparende maatregelen mag uitsluitend worden besteed aan energiebesparende maatregelen.

Handige rekentool

Voor uw gemak hebben wij een rekentool ontwikkeld, die je kunt gebruiken om te bepalen of een bepaalde situatie haalbaar is onder NHG en wat dan het maximale hypotheekbedrag onder NHG wordt. Deze tool is geschikt voor bestaande bouw.

Video: dit mag in 2019 niet ontbreken in het hypotheekadvies

Per 1 januari gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen. Wat mag in 2019 niet ontbreken in jouw hypotheekadvies?

Bekijk onze video