Monitor Koopwoningmarkt

Het dashboard ‘Monitor Koopwoningmarkt’ geeft de actuele stand van de koopwoningmarkt weer. Door middel van diverse indicatoren verdeeld over zes woningmarktthema’s, worden ontwikkelingen op de koopwoningmarkt op interactieve wijze gevisualiseerd. Onder elk woningmarktthema staan meerdere parameters die aan te klikken zijn. Het dashboard is een initiatief van NHG samen met een zestal partners op het gebied van de koopwoningmarkt.