Nieuws

WEW jaarcijfers: Bewegen naar herstel - 19-5-2016

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) kijkt terug op een jaar waarin de woningmarkt weer in beweging kwam. Het herstel van de economie en de woningmarkt in 2015 is duidelijk terug te zien in het groeiend aantal verstrekte NHG-garanties. In totaal werden 135.370 garanties verstrekt: 17 procent meer dan in 2014. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van het WEW, de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Solide basis voor bijdrage aan gezonde woningmarkt

Het totale garantievermogen NHG is in 2015 toegenomen naar circa 889 miljoen euro. Dat het fonds zich goed ontwikkelt, geeft het WEW een stevig vertrekpunt om bij te dragen aan een gezonde woningmarkt, nu en in de toekomst. Vanuit die rol heeft het WEW ook in 2015 toegevoegde waarde geleverd. Voor de meer dan 135.000 gezinnen die een veilige en verantwoorde lening hebben afgesloten voor de aankoop of verbetering van hun huis, voor de bijna 3.000 huishoudens waarvan de stichting de vordering heeft kwijtgescholden en voor de geldverstrekkers waarvoor substantiële verliezen zijn afgedekt.

Focus op woningbehoud werpt vruchten af

Het mogelijk maken van woningbehoud voor consumenten is sinds een aantal jaar een belangrijk speerpunt voor het WEW. In situaties waarin verkoop onvermijdelijk lijkt, biedt het waarborgfonds onder meer financiële ondersteuning voor verlaging van de hypotheeksom. In 2015 konden door deze financiële ondersteuning in totaal 179 huishoudens in hun woning blijven wonen.

Antwoord op veranderende omstandigheden

Na de grootste crisis in decennia is de koopwoningmarkt blijvend veranderd. Een constante stijging van huizenprijzen is niet vanzelfsprekend. Ook ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en de flexibilisering van de arbeidsmarkt hebben invloed. Tegelijkertijd is er meer aandacht voor financiële stabiliteit, weerbaarheid van financiële instellingen en de robuustheid van het financiële systeem. Om haar kerntaak te blijven vervullen - het verschaffen van zekerheid aan kopers en geldverstrekkers - speelt het WEW in op deze veranderingen.

Arjen Gielen, algemeen directeur WEW, licht toe: “In 2016 richt het WEW zich op het verbeteren en vernieuwen van het product NHG zodat het beter aansluit bij de markt en de consumentenbehoeften. Bijvoorbeeld door zzp’ers toegang te bieden tot verantwoorde financiering, mee te denken over mogelijkheden in krimpgebieden of bij funderingsproblemen. Maar daarmee zijn we er nog niet. De aangescherpte regelgeving van de afgelopen jaren heeft de financiële sector minder kwetsbaar gemaakt. Het is zaak er voor te zorgen dat de unieke kenmerken van de Nederlandse hypotheekmarkt, inclusief de rol van de NHG, tot hun recht komen bij de verdere uitwerking van Europese regels”.