Nieuws

Taxatiebranche werkt samen aan kwaliteitsverbetering woningtaxaties - 9-9-2020

Rotterdam, 7 september 2020

De taxatiebranche en geldverstrekkers slaan hun handen ineen om de kwaliteit van woningtaxaties naar een hoger niveau te tillen. Onder leiding van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) kwam een nieuw model taxatierapport Wonen tot stand. Voor zowel consumenten als geldverstrekkers biedt het vernieuwde model taxatierapport op verschillende vlakken meerwaarde. Woningtaxateurs gaan vanaf 1 juli 2021 met het nieuwe model werken.

Inzicht in kosten verduurzaming
In het nieuwe rapport is meer aandacht voor duurzaamheid en de bouwkundige staat van de woning. Consumenten krijgen een indicatie van de bijkomende kosten en risico’s op het gebied van verduurzaming, herstel van onderhoudsachterstand, eventuele funderingsproblematiek en overige bouwkundige gebreken van de woning. Ook kunnen zij nagaan in hoeverre de woning voldoet aan de eisen die het klimaatakkoord voor de toekomst stelt. Het nieuwe modeltaxatierapport maakt daarnaast verdiepingsslagen, onder meer voor de onderbouwing van de waarde, erfpacht en de Vereniging van Eigenaars.

Voor geldverstrekkers is de indicatie van bijkomende kosten waardevol. Zij kunnen bij het verstrekken van de hypotheek nagaan of aan alle voorwaarden wordt voldaan en zij krijgen zo beter inzicht in mogelijke financiële risico’s.

Lekker leesbaar
Het modeltaxatierapport werd niet alleen inhoudelijk opgewaardeerd, ook de leesbaarheid is sterk verbeterd. De teksten zijn in begrijpelijke taal geschreven, zodat consumenten het rapport eenvoudiger kunnen interpreteren.

Intensieve opleiding voor woningtaxateurs
Om een kwaliteitsslag te maken, gelden er aanvullende opleidingsvereisten voor woningtaxateurs. Voordat zij met het nieuwe model aan de slag mogen, doen ze een intensieve opleiding met afsluitende toets. Taxateurs kunnen alleen deelnemen aan het examen als zij voldoen aan de vereisten van NRVT, op het gebied van permanente educatie en praktijkervaring. Daarnaast ondergaan alle woningtaxateurs de komende 3-5 jaar een mondeling assessment, waarmee de praktijk getoetst wordt. Zo bewijzen zij – opnieuw – hun vakbekwaamheid in het taxeren en in het werken met het nieuwe modeltaxatierapport.

Samenwerking taxatiebranche
NRVT ontwikkelde het nieuwe model in samenwerking met NVM, Vastgoedpro, VBO, NHG, Rabobank, ING, ABNAmro en Stichting Opmaat. Op dit moment worden de taxateurs opgeleid en wordt de validatie- en taxatiesoftware ingericht. Per 1 juli 2021 nemen woningtaxateurs het verbeterde model in gebruik.