Nieuws

Samenvatting Voorwaarden en Normen 2019 - 30-10-2018

Per 1 januari 2019 gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen. Het afgelopen jaar ontwikkelden wij, in samenwerking met de markt, nieuwe proposities die aantrekkelijk kunnen zijn voor consumenten. In de Voorwaarden & Normen 2019-1 komen deze en andere innovaties terug, waardoor NHG nog beter aansluit op klant- en marktwensen.

De belangrijkste veranderingen in de regelgeving hebben wij op een rij gezet.

1      Gemiddelde koopsom en kostengrenzen

Vanaf 1 januari stijgt de kostengrens en de gemiddelde koopsom.

Gemiddelde koopsom: € 290.000

De kostengrens zonder energiebesparende voorzieningen: € 290.000

De kostengrens met energiebesparende voorzieningen: € 307.400

2      Borgtochtprovisie

De borgtochtprovisie is verlaagd naar 0,9% van de lening.

3      Financieringslasttabellen Beheercriteria

Op basis van advies van Nibud zijn de Financieringslasttabellen Beheercriteria aangepast.

4      TR per 1 januari 2019

Daar waar de V&N geraakt worden door de wijzigingen in de TR 2019, zijn deze wijzigingen onverkort overgenomen in de V&N, waaronder de Financieringslasttabellen Acceptatie.

5      Inkomensbepaling Loondienst Duaal beleid met de werkgeversverklaring

Naast de werkgeversverklaring is de nieuwe methode Inkomensbepaling Loondienst geïntroduceerd, om het toetsinkomen van aanvragers in loondienst vast te stellen. NHG heeft ervoor gekozen om (voorlopig) de werkgeversverklaring ook nog toe te staan als methode om het toetsinkomen vast te stellen.

6      Inkomensverklaring Ondernemer

Het toetsinkomen van een ondernemer dient te worden vastgesteld aan de hand van de Inkomensverklaring Ondernemer. Deze verklaring wordt afgegeven door een door NHG geaccepteerde rekenexpert.

7      Specificatie Energiebespaarbudget (EBB)

Voor het Energiebespaarbudget behoeft geen specificatie meer te worden overgelegd.

8      Norm 6.1.6 en 6.2.5 Perspectiefverklaring

Indien sprake is van een perspectiefverklaring is de werkgeversverklaring onlosmakelijk verbonden aan de perspectiefverklaring. Uitsluitend in deze situatie is de geldigheidstermijn voor de werkgeversverklaring gelijk gesteld met de geldigheidstermijn van de perspectiefverklaring, te weten 6 maanden. Zonder perspectiefverklaring is de geldigheidstermijn van de werkgeversverklaring gehandhaafd op 3 maanden.

9      Financieringslast bij het treffen van energiebesparende voorzieningen (Norm 7.6.2)

Indien sprake is van een Nul op de Meter woning, kan bij de verstrekking van de lening € 25.000 buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de financieringslast. Voorheen was dit alleen mogelijk bij de aankoop van de woning, nu is dat ook bij herfinanciering mogelijk.

10    NHG Toetsen
Alle wijzigingen verwerken wij momenteel in de NHG toetsen voor financiële dienstverleners (webservice, NHG Toets en Beheertoets). Zodra duidelijk is wat de technische impact is, en per wanneer de toetsen aangepast zijn, informeren wij onze ketenpartners. Houd daarvoor ook deze website goed in de gaten.

11    Downloads en meer weten?
De V&N 2019-1, een overzicht van alle wijzigingen vind je op NHG.nl. Voor vragen kun je tijdens openingstijden contact opnemen met ons Service Centre via 079-368 28 40, het webformulier en de chatfunctionaliteit op de contactpagina.