Nieuws

Reguliere wijziging V&N per 1 juli niet nodig - 2-5-2016

De reguliere wijziging van de Voorwaarden & Normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) per 1 juli 2016 is niet nodig, aangezien de NHG-kostengrens niet wijzigt.

In maart dit jaar heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) overeenstemming bereikt met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst om de kostengrens van 245.000 euro te handhaven tot 1 januari 2017. De kostengrens wordt vanaf dan, net als voor 2009 het geval was, jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. De nieuwe kostengrens per 1 januari 2017 wordt uiterlijk 1 november 2016 door het WEW bekendgemaakt.

NHG-regelgeving

In de Voorwaarden & Normen zijn de regels vastgelegd die van toepassing zijn voor NHG-borgstellingen.  De NHG-regelgeving wordt aangepast naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving en actuele marktontwikkelingen. Zoals aangegeven, voorziet het WEW geen reguliere wijziging per 1 juli 2016.

Uitgangspunten MCD

Eventuele wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Europese hypotheekrichtlijn Mortgage Credit Directive (MCD) worden bij inwerkingtreding van de wet doorgevoerd. De uitgangspunten hiervoor heeft WEW in april bekend gemaakt. Wanneer de wet exact in werking treedt, is nog niet bekend. Minister Dijsselbloem heeft aangegeven dat hij verwacht dat dit rond de zomer is. Zodra hier duidelijkheid over is, verschaft het WEW nadere informatie over de wijzigingen die hieruit voortvloeien in de Voorwaarden & Normen van NHG.

Meer informatie