Nieuws

Persbericht: NHG-cijfers 3e kwartaal 2013 - 2-10-2013

In het derde kwartaal van 2013 hebben in totaal 21.400 huishoudens de aankoop van hun woning gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie. Dat is 22% meer dan in het tweede kwartaal van 2013 (17.600). Deze stijging bevestigt eerdere signalen uit de markt die erop lijken te wijzen dat de koopwoningenmarkt aantrekt. 

“Uiteraard is het te vroeg om te mogen spreken van een trendbreuk”, stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. “Maar de NHG-cijfers bevestigen wel de signalen van andere partijen dat de koopwoningenmarkt lijkt aan te trekken.” 

Wel minder garanties dan vorig jaar
Desondanks zijn in de eerste drie kwartalen van 2013 (78.500) in totaal 13% minder nieuwe garanties verstrekt dan in dezelfde periode vorig jaar (89.800). Dit is onder meer het gevolg van de stapsgewijze daling van de NHG-kostengrens per 1 juli 2012 (€ 320.000) en per 1 juli 2013 (290.000). Hierdoor is het aantal huishoudens dat de aankoop van een woning heeft gefinancierd met NHG boven de reguliere NHG-kostengrens van € 265.000 met 38% afgenomen; van 8.600 in de eerste drie kwartalen van 2012 naar 5.300 in dezelfde periode van dit jaar. 

Ook het aantal nieuwe garanties in verband met woningverbetering is verder gedaald. Dit komt doordat woningverbetering - waaronder het herstel van achterstallig onderhoud en het treffen van energiebesparende maatregelen - vanaf medio 2011 niet meer volledig mag worden meegefinancierd. Het aantal huishoudens dat hun woningverbetering voor een deel met NHG heeft kunnen financieren, is met ruim 30% teruggelopen; van 17.100 in de eerste drie kwartalen van 2012 naar 11.400 in dezelfde periode van dit jaar. 

Meer verliezen door gedwongen verkoop
Zoals verwacht, is het aantal ontvangen verliesdeclaraties verder toegenomen. In de eerste drie kwartalen van 2013 werden in totaal 3.427 verliesdeclaraties ontvangen. In dezelfde periode van 2012 waren dat er 2.560. Deze toename is in lijn met de verwachting dat in 2013 ongeveer 4.500 verliesdeclaraties zullen worden ingediend. 

NHG-garantiefonds vangt verliezen goed op
Het NHG-garantiefonds is in de eerste drie kwartalen van 2013 afgenomen van € 786 miljoen naar € 783 miljoen. Dit is in lijn met de in het tweede kwartaal van 2013 gepubliceerde Liquiditeitsprognose 2013-2018. Op basis daarvan werd al verwacht dat het NHG-garantiefonds vanaf de tweede helft van 2013 moet worden aangesproken vanwege het toenemen van de verliezen. 

“Het NHG-garantiefonds is juist opgebouwd om in economisch ongunstige omstandigheden toenemende verliezen te kunnen opvangen”, stelt Karel Schiffer. “Thans blijkt dat het NHG-garantiefonds hiertoe goed in staat is.”