Nieuws

Persbericht: Johan Remkes nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen WEW - 14-2-2013

De Minister voor Wonen en Rijksdienst heeft Johan Remkes per 14 februari 2013 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Het WEW is verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 


Johan Remkes (voorzitter)  benoemd door de Minister van Wonen en Rijksdienst
 Else Bos (plv. voorzitter) benoemd door de Minister van Wonen en Rijksdienst
 Paul Tang (lid benoemd door de Minister van Financïen
Frank van Loon (lid)  benoemd door de Vereniging Eigen Huis (VEH)
Frank van de Heijden (lid)  benoemd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 


NHG
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft als doel een duurzaam gunstig klimaat voor het eigen woningbezit in Nederland te realiseren. Met het oog op een veilige en verantwoorde financiering van de aankoop, de verbetering van de kwaliteit en het behoud van de eigen woning, verstrekt het WEW hiertoe de Nationale Hypotheek Garantie. In totaal staat het WEW garant voor ruim 1 miljoen hypothecaire leningen.