Nieuws

Nieuwe Voorwaarden & Normen NHG per 1 januari 2017 - 31-10-2016

Per 1 januari 2017 gelden voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) nieuwe Voorwaarden & Normen. De belangrijkste veranderingen in de regelgeving hebben wij voor u op een rij gezet.

Kostengrensmethodiek wijzigt (Norm 1.6., 2.2. en 5.1.)
Met ingang van 1 januari 2017 geldt een nieuwe methodiek rondom de NHG-kostengrens. De maximale koopsom van een woning die met NHG gefinancierd kan worden, is per 2017 gekoppeld aan de gemiddelde koopsom van woningen in Nederland. Hierdoor kan bij een aanvraag vanaf 1 januari 2017 een woning met een koopsom / waarde tot maximaal € 245.000 worden gefinancierd met NHG.

Lijfrente toegestaan als pensioeninkomen (Norm 6.6.3.)
Met ingang van 1 januari 2017 kan ook lijfrente als pensioeninkomen worden meegenomen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Op basis van een aantal rekenregels kan de geldverstrekker zelf de te verwachten lijfrente-uitkering berekenen. Ook volstaat een opgave van de betreffende verzekeraar.

Starterslening nieuwe stijl (Norm 5.1.3.)
In 2017 vervalt de ontheffing voor de aflossingsverplichting van de starterslening. Het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting (SVn) heeft een alternatieve variant geïntroduceerd: de combinatielening. Hierdoor ontstaat wel een aflossingsverplichting uit de Starterslening, maar geen directe financiële verplichting. Het WEW ondersteunt de starterslening in deze nieuwe variant en heeft norm 5.1.3. daarop aangepast.

Aanpassingen in verband met de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet
Op 1 januari 2017 wijzigt de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. De NHG-regels zijn hier uiteraard op aangepast. Dit leidt tot de volgende wijzigingen:

  • De maximale Loan to Value (LTV) wordt verlaagd van 102% naar 101%. Voor energiebesparende voorzieningen (EBV) blijft deze gehandhaafd op 106% voor zover er daadwerkelijk sprake is van EBV.
  • Het NIBUD heeft voor 2017 de financieringslasttabellen aangepast, zowel voor acceptatie (onderdeel TR) als voor de beheercriteria. Beide tabellen zijn onverkort overgenomen.
  • Tweeverdieners hebben in sommige gevallen meer financieringsruimte: 60 procent van het lagere toetsinkomen mag bij het hogere toetsinkomen worden opgeteld. Voorheen was dit 50 procent.
  • Bij aankoop van een energieneutrale woning mag tot €25.000,- (In 2016 was dit € 27.000,-) buiten beschouwing worden gelaten voor het bepalen van de financieringslast.

Overgangsregeling Mortgage Credit Directive (MCD) vervalt
Per 1 januari vervalt de overgangsregeling voor de MCD. Dat betekent dat vanaf dat moment het Bindend aanbod geldt als peildatum voor de geldigheid van de loonstrook, de werkgeversverklaring, het taxatierapport en de bouwkundige keuring. Tijdens de overgangsperiode mocht de datum van de hypotheekaanvraag worden aangehouden.