Nieuws

NHG samen met de markt in gesprek over uniforme corona-vragenlijst - 11-6-2020

Onlangs publiceerde NHG in samenwerking met de markt een uniforme corona-vragenlijst voor hypotheekaanvragen om het adviestraject zo eenvoudig en uniform mogelijk te houden. De eerste partijen zijn de uniforme corona-vragenlijst al gaan gebruiken en we hopen natuurlijk dat er meer volgen. Samen met de markt zetten we ons in voor verantwoorde en transparante toegang tot de hypotheekmarkt.

De wereld, waaronder ook de financiële sector, heeft zich snel moeten aanpassen aan de gevolgen die het coronavirus teweeg brengt. De AFM vraagt geldverstrekkers om bij hypotheekaanvragen rekening te houden met de gevolgen van de coronacrisis. Hoe ze daar invulling aan geven, is aan de aanbieders zelf. Hierdoor zijn er verschillende werkwijzen in omloop en dat leidt tot verwarring bij hypotheekadviseurs en consumenten. Adviseurs geven de voorkeur aan één vragenlijst voor alle hypotheken. Samen met onze ketenpartners is NHG in gesprek gegaan om adviseurs en consumenten daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Het proces om tot deze uniformiteit te komen is echter niet eenvoudig, omdat de visie en het bijbehorende beleid niet altijd hetzelfde zijn. Omdat iedereen streeft naar de beste oplossing voor markt en consument, zijn we hierover met elkaar in gesprek gegaan. De eerste partijen zijn de uniforme corona-vragenlijst die eruit voortgekomen is gaan gebruiken en we hopen natuurlijk dat er meer volgen.

Toegang behouden
De vragen richten zich op de bestendigheid van het inkomen en de betaalbaarheid van de hypotheeklasten voor de consument. De vragenlijst biedt klant en adviseur extra ruimte om aan te geven waarom een aanvraag verantwoord is. Daarmee wil NHG samen met partners voorkomen dat consumenten die in getroffen branches werkzaam zijn per definitie geen toegang krijgen tot de hypotheekmarkt.