Nieuws

Monitor Koopwoningmarkt verschenen - 31-10-2013

Woensdag 30 oktober 2013 is de derde editie Kwartaalrapportage Monitor Koopwoningmarkt gepresenteerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van OTB (onderdeel van de Technische Universiteit Delft) en door RTL Z. 


Markt van bestaande koopwoningen komt in beweging
Uit de rapportage blijkt onder andere dat de hypothekenmarkt en de markt van bestaande koopwoningen duidelijke tekenen vertonen van een eerste herstel. Het vertrouwen in de koopwoningmarkt stijgt al negen maanden op rij. Het aantal nieuwe hypotheken en transacties laten voor het tweede opvolgende kwartaal een stijgende lijn zien; wel bevinden deze zich nog op een laag niveau. Daarnaast is sprake van een afnemende daling van de gemiddelde verkoopprijzen en stijgt de Prijsindex Bestaande Koopwoningen voor het eerst sinds drie jaar weer voorzichtig. 

Kennisnetwerk
De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwerking tussen Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder NHG), Bureau Kredietregistratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Hypotheken Data Netwerk, Nederlandse Vereniging van Makelaars en Vereniging Eigen Huis en wordt gepubliceerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB, TU Delft. 

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder NHG) stelt voor het onderzoek data ter beschikking. Op deze manier draagt NHG met haar kennis bij aan het informeren van consumenten en deskundigen over de koopwoningmarkt. 

De Monitor Koopwoningmarkt is ieder kwartaal te downloaden vanaf de website www.otb.tudelft.nl.

Theme picker