Nieuws

MCD van kracht: wijzigingen NHG-regelgeving - 14-7-2016

Op donderdag 14 juli 2016 zijn de wetswijzigingen als gevolg van de Europese richtlijn Mortgage Credit Directive (MCD) in werking getreden. In verband met deze wetswijzigingen heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) de NHG-regelgeving aangepast, conform de eerder gepubliceerde uitgangspunten. De Voorwaarden & Normen 2016-2 zijn van toepassing op NHG-leningen, waarvoor vanaf 14 juli 2016 een aanvraag is ingediend.

Uitgangspunten WEW

De uitgangspunten, die bij inwerkingtreding van de wet gehanteerd worden, heeft het WEW na overleg met de markt en het Rijk vastgesteld. Deze zijn 19 april 2016 gepubliceerd en zijn per 14 juli geborgd in de Voorwaarden & Normen 2016-2 van de NHG.

De uitgangspunten zijn:        

 • Bindend aanbod als toetsmoment
  Uit de MCD volgt dat op het moment van het uitbrengen van een Bindend aanbod de kredietwaardigheid van de consument moet zijn getoetst. Het WEW sluit daarbij aan door ‘het uitbrengen van een Bindend aanbod’ als toetsmoment te hanteren. Dus op het moment van het uitbrengen van een Bindend aanbod aan de consument moet worden getoetst aan de Voorwaarden & Normen.
 • Aanvraagmoment is uitgangspunt voor Voorwaarden & Normen
  Het WEW wil de consument in een zo vroeg mogelijk stadium zekerheid bieden over de Voorwaarden & Normen die van toepassing zijn. Daarom hanteert het WEW met inwerkingtreding van de wet het aanvraagmoment voor het bepalen van de van toepassing zijnde Voorwaarden & Normen.
 • Geldigheid van stukken
  Voor de geldigheid van stukken, die het WEW in haar Voorwaarden & Normen heeft opgenomen, wordt het Bindend aanbod leidend. Oftewel: op het moment van het uitbrengen van een Bindend aanbod mogen de werkgeversverklaring en salarisstrook niet ouder zijn dan 3 maanden, het taxatierapport niet ouder dan 6 maanden en het bouwkundig rapport niet ouder dan 12 maanden. Naar mening van het WEW sluit dit uitgangspunt aan bij een veilige en verantwoorde financiering van de woning.
 • Maximale periode tussen aanvraagmoment en passeren van 12 maanden
  De maximale periode tussen het aanvraagmoment en passeren is 12 maanden, zodat leningen niet worden verstrekt op grond van verouderde Voorwaarden & Normen.    

Overgangstermijn

Geldigheid van stukken Het WEW heeft besloten tot een overgangstermijn voor de geldigheid van stukken. Tot 1 januari 2017 geldt het aanvraagmoment in plaats van het Bindend aanbod voor de geldigheid van stukken. Dit betekent dat tot 1 januari 2017 op het aanvraagmoment de werkgeversverklaring en salarisstrook niet ouder mogen zijn dan 3 maanden, het taxatierapport niet ouder dan 6 maanden en het bouwkundig rapport niet ouder dan 12 maanden. Deze overgangstermijn is geborgd in de Voorwaarden & Normen.

Gebruik NHG-toetsen

De NHG-toetsen voor financiële dienstverleners (webservice en Online Toets) zijn niet aangepast, omdat de toetsing inhoudelijk niet wijzigt. Voor de aanvragen met een aanvraagdatum tot 1-1-2017 in de programmatuur dient de geldverstrekker daar waar de offertedatum wordt gevraagd, de aanvraagdatum in te vullen. Uiteraard moet de geldverstrekker de kredietwaardigheid en de feitelijke situatie van de geldnemers wel op ‘datum bindend aanbod’ toetsen.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met onze afdeling Service & Advies (079 368 28 40).